Πακέτα Εργοδοτών

Για εταιρίες/εργοδότες

Περιορισμένη προσφορά γνωριμίας για όλο το μήνα Νοέμβριο!

Δωρεάν Πακέτο Εργοδοτών

0.00

 • 1 δημοσίευση αγγελίας
 • Καμία διακεκριμένη αγγελία
 • No refresh job
 • No Download Resume Attach file
 • Η αγγελία εμφανίζεται για 31 ημέρες
 • 5 Views Resume Details
Περισσότερες Πληροφορίες

Πακέτο Εργοδοτών #1

12.00

 • 1 μήνας Συνδρομή
 • 5 δημοσιεύσεις αγγελιών
 • 1 διακεκριμένη αγγελία
 • No refresh job
 • No Download Resume Attach file
 • Η αγγελία εμφανίζεται για 31 ημέρες
 • 10 Views Resume Details
Περισσότερες Πληροφορίες

Πακέτο Εργοδοτών #2

28.00

 • 1 μήνας Συνδρομή
 • 10 δημοσιεύσεις αγγελιών
 • 5 διακεκριμένες αγγελίες
 • No refresh job
 • No Download Resume Attach file
 • Η αγγελία εμφανίζεται για 31 ημέρες
 • Διακεκριμένη εταιρία
 • Απεριόριστη προβολή βιογραφικών
Περισσότερες Πληροφορίες

Πακέτο Εργοδοτών #3

54.00

 • 1 μήνας Συνδρομή
 • Απεριόριστος αριθμός αγγελιών
 • 100 διακεκριμένες αγγελίες
 • No refresh job
 • No Download Resume Attach file
 • Η αγγελία εμφανίζεται για 31 ημέρες
 • Διακεκριμένη εταιρία
 • Απεριόριστη προβολή βιογραφικών
Περισσότερες Πληροφορίες

Επικοινωνία

NEWSLETTER