Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου για να σας αποδείξουμε πώς δεσμευόμαστε να σας φερόμαστε δίκαια σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου για να σας αποδείξουμε πώς δεσμευόμαστε να σας φερόμαστε δίκαια σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα www.agriniojobs.gr. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου μπορεί να τροποποιείται από στιγμή σε στιγμή. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό θα δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα που θα σας παραπέμπει στην συγκεκριμένη αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με το να συγκεντρώνουμε, να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τους όρους του Κώδικα Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου.

Προσωπικά Δεδομένα – Τι συγκεντρώνουμε και γιατί

Συγκεντρώνουμε tα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα με επαρκές και αποτελεσματικό τρόπο.

Το είδος των δεδομένων που δύναται να συγκεντρώσουμε με την συγκατάθεση σας είναι: το όνομα σας, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γεννήσεως, γένος φύλου, εθνικότητα, στοιχειά εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχειά σχετικά με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα που επιλέγετε να γνωστοποιήσετε σε μας, λεπτομέρειες για τον τραπεζικό σας λογαριασμό και την πιστωτική σας κάρτα που χρησιμοποιείτε για πληρωμές, στοιχεία από τη χρήση που πραγματοποιείτε στην ιστοσελίδα και τη διεύθυνση του IP σας.

Προσωπικά Δεδομένα – Πως τα συγκεντρώνουμε

Η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τις εξής μεθόδους:

1. Με το να σας ζητάμε να μας δίνετε πληροφορίες για τον εαυτό σας,
2. Με το να αποκτάμε πληροφορίες μέσω μηχανισμών συλλογής προσωπικών δεδομένων, όπως είναι για παράδειγμα τα web beacons και τα cookies που ενεργοποιούνται όταν εισέρχεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα,
3. Από άλλα άτομα που μας παρέχουν νόμιμα πληροφορίες για εσάς (αυτό θα μπορούσε να γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή άλλο φορέα, αλλά συνήθως γίνεται από εργοδότες. Εμείς θα διατηρούμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν τρίτα πρόσωπα μόνο αν είναι συναφή με τα δεδομένα που συλλέγουμε συνήθως σύμφωνα με αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου εκτός αν έχουμε πληροφορηθεί αντιθέτως από εσάς, θα θεωρούμε ότι αυτοί οι τρίτοι δικαιούνται να μας παρέχουν τα δεδομένα).

Προσωπικά δεδομένα – Τι κάνουμε με αυτά

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Για να σας ενημερώσουμε για τις καινούριες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται και μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • Για να σας προσφέρουμε προσωπικό και ασφαλές χώρο για να δημοσιεύετε και να διορθώνετε τις δίκες σας προσθήκες στην ιστοσελίδα μας (όπως αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά)
 • Για να σας στέλνουμε ενημερωτικά και πληροφορίες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα σας (όπου και αν έχετε συμφωνήσει)
 • Για να σας ενημερώνουμε για καινούργιες υπηρεσίες που προσφέρονται (όπου έχετε συμφωνήσει)
 • Για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στην χρήση της ιστοσελίδας και στον Κώδικα Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου.
 • Για να αναλύουμε την χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου της, της συγκρότησης και διάταξης αυτής και των υπηρεσιών της.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν τα παρακάτω πρόσωπα:

 • Όταν μας έχετε επιτρέψει ρητά να ρυθμίζουμε και να τροποποιούμε τον λογαριασμό του ‘profile’ σας, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα σε άλλους χρήστες της ιστοσελίδας (παρακαλούμε σημειώστε πως το AgrinioJobs.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για το τι θα κάνουν άλλοι χρήστες με τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, επειδή μερικοί χρήστες είναι εργοδότες ή άνθρωποι διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμισμού με έδρα έξω από την Ευρωπαϊκή οικονομική περιοχή, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι χρήστες μπορεί να μην υποβάλλονται στην ίδια νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται μέσα στα πλαίσια της ΕΕΑ και της Ελλάδος).
 • Όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε χώρο της ιστοσελίδα που φιλοξενείται από κάποια άλλη εταιρεία, τότε αυτά τα δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα και στο AgrinioJobs.gr και στην άλλη εταιρεία (να έχετε υπόψη σας πως θα πρέπει να ελέγξετε τον Κώδικα Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου που εφαρμόζει η άλλη εταιρεία για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και νιώθετε άνετα με την χρήση στην οποία θα υποβληθούν τα δεδομένα σας. Σε αυτή την περίπτωση το AgrinioJobs.gr δεν ευθύνεται για την χρήση που θα πραγματοποιηθεί από την άλλη εταιρεία στα προσωπικά σας δεδομένα).
 • Όταν δεχόμαστε πληρωμή από εσάς για αγαθά και υπηρεσίες, θα μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με οικονομικούς οργανισμούς και ιδρύματα , στο βαθμό που αυτό καθίσταται απαραίτητο για την διενέργεια της πληρωμή και την αποφυγή δόλιας χρήσης πιστωτικής κάρτας, κ.λ.π.. (παρακαλώ να έχετε υπόψη σας πως το AgrinioJobs.gr δεν ευθύνεται για την χρήση που θα πραγματοποιηθεί από τον συγκεκριμένο οικονομικό οργανισμό στα προσωπικά σας δεδομένα στη συνέχεια)
 • Όπου εύλογα θεωρούμε πως είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση με την νομοθεσία, για τη συνεργασία μας με αυτούς που επιβάλλουν τον νόμο και την αναζήτηση βοήθειας από αυτούς, για την αποφυγή ενός εγκλήματος και την προστασία εθνικής ασφάλειας, τότε μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με αυτόν τον σκοπό.
 • Όταν το AgrinioJobs.gr ή τα περιουσιακά τoy στοιχεία υπόκεινται σε μεταβίβαση, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν στον νέο ιδιοκτήτη, άλλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχιστούν να διατηρούνται με βάση τους ίδιους όρους που ίσχυαν αρχικά.

Προσωπικά Δεδομένα – Τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε με αυτά

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό έκτος από αυτούς που κατηγορηματικά αναφέρονται σε αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου. Ούτε κάνουμε διαθέσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα άτομα για να επικοινωνήσουν μαζί σας για σκοπούς ‘marketing’ ή διαφημιστικούς.

Διόρθωση και Αφαίρεση

Σε οποιοδήποτε στιγμή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί το AgrinioJobs (όχι μόνο στις πληροφορίες που τηρούνται ως τμήμα του του ‘profile’ σας) για να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε αυτά τα δεδομένα. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας. Επίσης μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να διαγραφούν οριστικά τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από το AgrinioJobs.gr. Μετά από αυτό το αίτημα, θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε διαθέσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα (έκτος όπως προβλέπεται από τον νόμο). Θα διαγράψουμε επίσης όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από το σύστημα μας, έκτος από αυτά που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που μπορεί να κρατήσουμε για να μπορούμε να αποδείξουμε τους όρους της συμβατικής μας σχέσης μεταξύ εμάς και εσάς. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας.

Περίληψη των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το AgrinioJobs.gr σέβεται την ιδιωτική/προσωπική ζωή των ατόμων για τα οποία διαθέτει προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες και προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα τους τηρούνται σύμφωνα με το Ελληνικό Νόμο 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα επίπεδα καλής πρακτικής. Συνεπώς, το AgrinioJobs.gr εγγυάται πως τα προσωπικά σας δεδομένα θα:

 1. Επεξεργάζονται δίκαια και νόμιμα. Συγκεκριμένα το AgrinioJobs.gr θα επιδεικνύει διαφάνεια όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων.
 2. Συλλέγονται μόνο για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν επεξεργάζονται περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς Σε περίπτωση όπου το AgrinioJobs.gr αποφασίσει να επεξεργαστεί περαιτέρω προσωπικά δεδομένα τότε είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεση του ατόμου στο οποίο αφορούν τα συγκεκριμένα δεδομένα.
 3. Είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. Το AgrinioJobs.gr θα συλλέγει και θα διατηρεί ‘σχετικές πληροφορίες’, εφόσον αυτές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση λειτουργικών και διοικητικών προϋποθέσεων ή για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση.
 4. Είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Το AgrinioJobs.gr συγκεκριμένα θα εφαρμόσει ένα σύστημα από ελέγχους (‘checks’) για να επιβεβαιώνει πως τα στοιχειά που συλλέγονται και επεξεργάζονται στη συνέχεια είναι ακριβή και τρέχοντα.
 5. Θα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας του υποκείμενου των δεδομένων όχι για περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή για τους σκοπούς που επεξεργάστηκαν στη συνέχεια. Το AgrinioJobs.gr θα εφαρμόσει διαδικασίες για να επιβεβαιώνει πως τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται με καθιερωμένα κριτήρια διατήρησης.
 6. Επεξεργάζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων όπως αυτά τα δικαιώματα έχουν καθιερωθεί από την Οδηγία της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Το AgrinioJobs.gr θα εξασφαλίζει πως τα δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων μπορούν να εξασκούνται πλήρως. Συγκεκριμένα το δικαίωμα της ενημέρωσης για την επεξεργασία που αναλήφθηκε, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα αντίρρησης στη χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσης διαφήμισης και το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων που είναι ανακριβή.
 7. Κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα θα εφαρμόζονται εναντίων της αυθαίρετης ή παράνομης επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και εναντίων της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης προσωπικών δεδομένων.
 8. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται σε χώρες που βρίσκονται εκτός την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτος αν καθιερωθεί και εφαρμοστεί ένα ανάλογο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων, σχετικά με την διαχείριση των εξαγομένων δεδομένων.

Η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσφέρει πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματα σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 2472/1997 και τη σχετική νομοθεσία (www.dpa.gr).
Περιληπτικά τα βασικά σας δικαιώματα είναι τα έξης:

 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε ποιες πληροφορίες τηρούνται σχετικά με εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους παραλήπτες ή για τις κατηγορίες παραληπτών.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο επεξεργασίας από την τελευταία μας ενημέρωση σε σας.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για σχετική μεταβίβαση στοιχείων σας σε τρίτους.
 • Το δικαίωμα να λάβετε μέτρα να σταματήσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας αν η επεξεργασία πιθανόν να σας προκαλέσει να υποστείτε σημαντική ζημία ή σημαντική ηθική βλάβη, όταν αυτό είναι αδικαιολόγητο.
 • Το δικαίωμα να απαιτήσετε να μην χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την προώθηση διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών.
 • Το δικαίωμα να αποτρέψετε αποφάσεις, λαμβανόμενες σχετικά με εσάς που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόματη επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα να μπορείτε να απαιτείται την διόρθωση ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων που είναι λανθασμένα.
 • Το δικαίωμα να μπορείτε να υποβάλλεται αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση αν έχετε υποστεί ζημία και ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα της παραβίασης των διατάξεων του νόμου 2472/1997.

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου ή πιστεύετε πως τον έχουμε παραβιάσει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία που μπορεί να έχετε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιτίθεστε οποιαδήποτε στιγμή στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή tηn αντίρρηση πρέπει να την απευθύνετε στο AgrinioJobs,gr εγγράφως και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Το AgrinioJobs.gr έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της αντιρρήσεως σας. Στην απάντησή μας οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε ή διαφορετικά, για τους λόγους που δεν ικανοποιήσαμε το αίτημα σας

Πραγματοποιώντας αλλαγές στις πληροφορίες σας ή στις προτιμήσεις σας
Για την αναθεώρηση, διόρθωση, ανανέωση, αλλαγή ή διαγραφή του λογαριασμού ή του βιογραφικού σας, οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να εισέρχεστε στον λογαριασμό σας να μεταβείτε στο προφίλ του λογαριασμού σας ή στο βιογραφικό σας, να αναθεωρήσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού ή του βιογραφικού σας και να επιλέξετε, εάν επιθυμείτε, την τροποποίηση ή τη διαγραφή τους από τις επιλογές που υπάρχουν (παρακαλώ να γνωρίζετε πως το AgrinioJobs.gr μπορεί να τηρεί αρχεία για τους προηγούμενους λογαριασμούς σας, για ενδεχόμενο έλεγχο ή για σκοπούς αρχειοθέτησης, στους οποίους όμως δεν θα έχουν πρόσβαση τρίτοι).

Αν κατά την διάρκεια έγγραφης ή κάποια άλλης στιγμής, επιλέξετε να δέχεστε ηλεκτρονικά μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου ή οτιδήποτε άλλο σχετικό από το AgrinioJobs.gr, μπορείτε χρησιμοποιώντας την ίδια επιλογή να το ακυρώσετε. Εναλλακτικά αν αλλάξετε την γνώμη σας και θέλετε αυτήν την επιλογή, τότε μπορείτε να το επιλέξετε με τον ίδιο τρόπο.

Σχετικά με τα Cookies

Τα cookies είναι αλφαριθμητικοί κωδικοί που παρακολουθούν τις κινήσεις σας όταν είστε συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο. Εμείς στο AgrinioJobs.gr χρησιμοποιούμε cookies μόνο για την προστασία και για την εξυπηρέτηση των χρηστών μας. Τα Cookies μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε ασφαλείς σελίδες στους χρήστες μας χωρίς να τους ζητάμε να κάνουν εγγραφή ή σύνδεση κατ’ επανάληψη. Στην περίπτωση όμως όπου το σύστημα ενός χρήστη παραμείνει ανενεργό για περισσότερο από μία ώρα, το cookie θα λήξει, αναγκάζοντας τον χρήστη να πραγματοποιήσει πάλι σύνδεση στον λογαριασμό του για να συνεχίσει την περιήγηση του. Αυτό βοηθάει στην αποτροπή της αυθαίρετης πρόσβασης στα δεδομένα του χρήστη όταν δεν είναι μπροστά στον υπολογιστή του. Ο διακομιστής σας μπορεί να σας ενημερώσει για το πως να αρνηθείτε όλα τα cookies ή να σας εμφανίσει ένδειξη όταν θα σταλεί.

Σημειώνουμε ότι μερικές υπηρεσίες μπορεί να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

Cookies τρίτων μερών

Κατά τη διαδικασία της εξυπηρέτησης διαφημίσεων στην ιστοσελίδα, οι τρίτοι διαφημιστές μας, ενδεχομένως τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν ένα μοναδικό cookie στον διακομιστή σας. Το AgrinioJobs.gr δεν έχει ευθύνη για τέτοιου είδους χρήση cookies τρίτων μερών.

Ασφάλεια για τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Το AgrinioJobs.gr έχει λάβει σημαντικά μέτρα να προστατεύσει το προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία απώλεια και από αυθαίρετη πρόσβαση, χρήση, αλλαγή ή αποκάλυψη. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, έχουμε κρυπτογραφήσει όλα τα δεδομένα σχετικά με λογαριασμούς και προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούμε κρυπτογραφικές μεθόδους για όλες τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. Παρότι έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα, δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας. Συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τύχουν αυθαίρετης και παράνομης πρόσβασης.

Επικοινωνία

NEWSLETTER